ประวัติส่วนตัว

 • ชื่อ – สกุล: อานนท์ ทุมพวัน
 • ชื่อเล่น เบลล์
 • วันเกิด: 19  สิงหาคม  2533
 • สถานะ:โสด
 • อายุ:21ปี
 • ส่วนสูง:180
 • น้ำหนัก:70
 • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 137 ม.1 ตำบล หัวง้ม อำเภอ พาน   จังหวัด เชียงราย ,48 ม.10 ตำบลแม่นาเรือ  อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา
 • โทรศัพท์ : 0873051950
 • M-mail  amata180@gmail.com ,anon180b@hotmail.com , solarapa900@hotmail.com และ an_an007@hotmail.com

การศึกษา

 • จบการศึกษา ที่โรงเรียนแดงวิทยาตั้งแต่ อนุบาล1-ม.3
 • จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภท เกษตรกรรม   สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขางานสัตวศาสตร์ ที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี พะเยา
 • กำลังศึกษาในระดับ ปวส. ปี 2 สาขาประมง  ที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี พะเยา

งานอดิเรก

 • ดูหนังฟังเพลง  เล่นกีฬา และอ่านหนังสือ

สิ่งที่ชื่นชอบ

 • ชอบสีส้ม ฟ้าแดง
 • ดอกไม้ กุหลาบขาว
 • กีฬา บาสเกสบอล
 • ฟังเพลง
 • ชอบเพลงทุกสิ่งที่มี   ของ แซว  cell
 • ดูหนัง

ศิลปินที่ชื่นชอบ

 • อาไท  กลมกิ๊ก, ทาทา ยัง, เท่ง เถิดเทิง, เจมส์ เรือศักดิ์ ลอยชูศักดิ์,  อั้น พัชราพาไชยเชื้อ,กระแต อาสยาม  และพิมพ์ช่าช่า

ศิลปินต่างชาติ

 • หลิวอี้เฟย
 • ยอจี้หุ่น
 • หยางมี่
 • วง 2NE1
 • วง 4Minute
 • หย่อนกาหยุ้ง
 • Aroe

 

คำคม

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ประวัติการฝึกงาน

ปี พ.ศ 2552 ได้ฝึกงานที่   จำนงฟาร์ม ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

ปี พ.ศ 2554 ได้ฝึกงานที่   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด พะเยา   ต.เวียง      อ.เมือง จ.พะเยา

ผลงาน

ปี พ.ศ 2547 ได้เป็นแท่นของ จ.เชียงราย ไปแข่งขันที่ กีฬาดวงรุ่นมุ่งโอเลนปิที่จังหวัด สุโททัย และได้รับรางวัลลองชนะเลิศอันดับสามในการ วิ่ง  4×300 เมตร  ทีมชาย  ระดับภาคเหนือ(16 จังหวัด)

ได้รับรางวัลลองชนะเลิศ กีฬาประเภท  เปตอง ทีมชายระดับเขต 2 จังหวัดเชียงราย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาประเภท  วิ่ง    60  เมตรชาย ระดับเขต 2 จังหวัดเชียงราย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาประเภท  วิ่ง    80  เมตรชาย ระดับเขต 2 จังหวัดเชียงราย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาประเภท  วิ่ง    100  เมตรชาย ระดับเขต 2 จังหวัดเชียงราย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาประเภท  วิ่ง    200  เมตรชาย ระดับเขต 2 จังหวัดเชียงราย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาประเภท  วิ่ง    400  เมตร ชาย ระดับเขต 2 จังหวัดเชียงราย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาประเภท  วิ่ง     4×100  เมตรชาย ระดับเขต 2 จังหวัดเชียงราย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาประเภท  วิ่ง     4×200 เมตรชาย ระดับเขต 2 จังหวัดเชียงราย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาประเภท  วิ่ง    4×400เมตรชาย ระดับเขต 2 จังหวัดเชียงราย

ปี พ.ศ 2548 ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับสามกีฬาประเภท  เบสเกสบอล  ทีมชาย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาประเภท  วิ่ง    60  เมตรชาย ระดับเขต 2 จังหวัดเชียงราย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาประเภท  วิ่ง    80  เมตรชาย ระดับเขต 2 จังหวัดเชียงราย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาประเภท  วิ่ง    100  เมตรชาย ระดับเขต 2 จังหวัดเชียงราย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาประเภท  วิ่ง    200  เมตรชาย ระดับเขต 2 จังหวัดเชียงราย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาประเภท  วิ่ง     4×100  เมตรชาย ระดับเขต 2 จังหวัดเชียงราย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาประเภท  วิ่ง     4×200 เมตรชาย ระดับเขต 2 จังหวัดเชียงราย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาประเภท  วิ่ง    4×400 เมตรชาย ระดับเขต 2 จังหวัดเชียงราย

ปี พ.ศ 2549ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับลอง กีฬาประเภท  เบสเกตบอล  ทีมชาย  ระดับเขต 2 จังหวัดเชียงราย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาประเภท  วิ่ง    60  เมตรชาย ระดับเขต 2 จังหวัดเชียงราย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาประเภท  วิ่ง    80  เมตรชาย ระดับเขต 2 จังหวัดเชียงราย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาประเภท  วิ่ง    200  เมตรชาย ระดับเขต 2 จังหวัดเชียงราย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาประเภท  วิ่ง     4×100  เมตรชาย ระดับเขต 2 จังหวัดเชียงราย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาประเภท  วิ่ง     4×200 เมตรชาย ระดับเขต 2 จังหวัดเชียงราย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาประเภท  วิ่ง    4×400 เมตรชาย   ระดับเขต 2 จังหวัดเชียงราย

ปี พ.ศ 2550 ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาประเภท เบสเกตบอล  ทีมชาย  ระดับเขต 2 จังหวัดเชียงราย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาประเภท  วิ่ง    100  เมตรชายระดับเขต 2 จังหวัดเชียงราย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาประเภท  วิ่ง    200  เมตรชายระดับเขต 2 จังหวัดเชียงราย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาประเภท  วิ่ง     4×100  ชาย        ระดับเขต 2 จังหวัดเชียงราย

ได้รับรางวัล  ชนะเลิศ กีฬาประเภท  วิ่ง    4×400      ชาย  ระดับเขต 2 จังหวัดเชียงราย

ได้เข้าร่วมแข่งขังคัดตัวเพื่อเป็นตัวแท่นของจังหวัดเชียงรายไปแข่งขังที่ ใหม่เกมส์ ที่จังหวัดเชียงใหม่และได้เป็นแท่น

ได้รับรางวัล  นักกีฬาดวงรุ่นดีเด่นประจำปี  พ.ศ 2550 ของจังหวัดเชียงราย  เขต 2

ได้รับเกียรติจาก  ขณะกรรมการจัดการแข่งขังกีฬาเขต  2 ให้วิ่งพกเพลิดประจำปี พ.ศ 2550 ในการแข่งขังกีฬา ณ โรงเรียนแดงวิทยาคม

ปี พ.ศ2551ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาประเภท วอลเลย์บอล ทีมชาย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาประเภท  วิ่ง4×100  ชาย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาประเภท  วิ่ง4×200 ชาย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาประเภท  วิ่ง4×400 ชาย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาประเภท  เปตอง ทีมชาย

ปี พ.ศ 2552ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาประเภท  วอลเลย์บอล ทีมชาย

ได้รับรางวัลลองชนะเลิศ กีฬาประเภท  เบสเกสบอล  ทีมชาย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาประเภท  วิ่ง  100 ชาย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาประเภท  วิ่ง  200 ชาย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาประเภท  วิ่ง 4×100  ชาย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาประเภท  วิ่ง 4×200  ชาย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาประเภท  วิ่ง 4×400  ชาย

ปี พ.ศ 2553ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาประเภท  วอลเลย์บอล ทีมชาย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาประเภท  เบสเกสบอล  ทีมชาย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาประเภท  วิ่ง  100 ชาย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาประเภท  วิ่ง  200 ชาย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาประเภท  วิ่ง 4×100  ชาย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาประเภท  วิ่ง 4×200  ชาย

Advertisements